Skip to content
Menu

Innovatörer

Vi levererar innovation både genom egen utveckling och partnerskap

Vi är del av Länsförsäkringsfamiljen. Den stora familjen som spänner sig över hela landet. Så vi har mycket (användbara) muskler. Men vi står samtidigt helt på egna ben.

Försäkring, Bank och Fastighetsförmedling
Etablerade samarbeten med företag
Utvärderingar av företag och intiativ
Samarbeten med universitet och högskolor
Skickliga kollegor i LF-gruppen

LFant ett innovationsbolag med fart

Innovationsbolaget LFant hjälper start-ups att få tillgång till hela LF-gruppen, våra olika bolag, kunder och lösningar. Vi hjälper er få en första referens, testar och utvecklar er lösning samt investerar.

Senario 1 - Konsumerar POC

Senario 1 - Konsumerar POC

Vi hjälper till att testa och utvärdera er lösning – för att skapa ett starkt referenscase. Vi ger feedback på nuvarande och tilltänkta lösningar. Vi är din första kund. En väg in till hela Länsförsäkringar.
Senario 3 - Fördjupat samarbete

Senario 3 - Fördjupat samarbete

Vi utvärderar ett fördjupat samarbete – för att skapa större effekt för er och för oss. Möjliggör en väg in till hela Länsförsäkringar. Vi utvärderar hur lösningen kan skalas upp internt och externt. Vi cochar er i utveckling av affärsmodeller för era lösningar
Scenario 2 - Vidareutvecklar

Scenario 2 - Vidareutvecklar

Vi hjälper till att testa och vidareutvecklar er lösning tillsammans – för att få direkt feedback från riktiga kunder. POC förfarande, vi diskuterar hur en POC skulle kunna genomföras. Använder våra Länsbolag och dess kunder för test. Gemensam utvärdering av effekter från POC-test
Senario 4 - Delägarskap

Senario 4 - Delägarskap

Vi utvärderar ett potentiellt delägarskap – För att ge er rätt förutsättningar. Utvärdering av hur finansiering kan genomföras. Coachning i utveckling av nya affärsmodeller, bolagsstruktur etc. Utökad testning inom LF-gruppen. Implementering av lösning/ar inom LF-gruppen

Lfant är en digital innovationshubb som lyfter din idé till en helt annan nivå

lfant

Morgondagens behov av enkelhet och trygghet

Lfant är ett innovationsbolag som arbetar med kunddriven utveckling för att möta morgondagens behov av enkelhet och trygghet. Vi ägs av Länsförsäkringar Skåne, Länsförsäkringar Älvsborg, Länsförsäkringar Östgöta, Länsförsäkringar Halland, Länsförsäkringar Stockholm samt Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Vi har vårt huvudkontor i Helsingborg.